TALENTOVÉ ZKOUŠKY – SPORTOVNÍ TŘÍDA KARATE


6. ročník třídy s rozšířeným sportovním zaměřením
na karate školní rok 2024/2025

Termín talentových zkoušek je dne 10. dubna 2024.

Zadání a bodové hodnocení talentové zkoušky

Talentová zkouška Maximální dosažitelný počet bodů
Část 1
Zkouška úrovně tělesné zdatnosti a pohybového talentu
Hloubka předklonu v sedu 5 bodů
Skok do dálky z místa 5 bodů
Leh-sed opakovaně (60s) 5 bodů
Výdrž ve shybu 5 bodů
Člunkový běh (4x10m) 5 bodů
Část 1 – celkový počet bodů 25 bodů
Část 2
Slovní hodnocení
Hodnocení třídního učitele 3 body
Hodnocení trenéra klubu 3 body
Část 2 - celkový počet bodů 6 bodů
Část 3
Sportovní úspěchy
Dosažené sportovní úspěchy
V této části lze získat body na základě dosažených úspěchů ve sportovních disciplínách karate.
Při hodnocení se přihlíží k váze absolvovaných závodů.
Např. II. místo mistrovství ČR,
I. místo krajský přebor.
Dosažený úspěch doložte kopií diplomu, výsledkové listiny.
Podklady o dosažených úspěších lze doložit společně s podáním přihlášky nebo v den konání zkoušky z tělesné zdatnosti.
6 bodů
Část 3 – celkový počet bodů 6 bodů
Maximální dosažitelný počet bodů za všechny části 37 bodů

Zkouška úrovně tělesné zdatnosti

Testová baterie sestavena ke zjištění úrovně tělesné zdatnosti a pohybového talentu. Aerobní zdatnost (člunkový běh 4x10m), svalově kosterní zdatnost (leh-sed, skok do dálky z místa, výdrž ve shybu, hloubka předklonu v sedu). Motorické testy vybrány dle Browna (2001).

Detailní tabulka bodování

CHLAPCI
BODY Hloubka předklonu Skok z místa Leh-sed Výdrž ve shybu Člunkový běh
1 bod pod 0 cm pod 150 cm pod 24 pod 12,5 s nad 16,1 s
2 body 1 - 3 cm 150 - 169 cm 25 - 34 12,5 - 15,4 s 16,1 - 14,8 s
3 body 4 - 6 cm 170 - 185 cm 35 - 41 15,5 - 20,0 s 14,9 - 13,0 s
4 body 7 - 9 cm 186 - 196 cm 42 - 48 20,1 - 26,2 s 12,9 - 10,9 s
5 bodů Nad 9 cm Nad 196 cm Nad 48 Nad 26,2 s Pod 10,9 s
DÍVKY
BODY Hloubka předklonu Skok z místa Leh-sed Výdrž ve shybu Člunkový běh
1 bod pod 4 cm pod 140 cm pod 24 pod 11,5 s nad 17,0 s
2 body 4 - 8 cm 140 - 159 cm 25 - 31 11,5 - 14,4 s 17,0 - 15,1 s
3 body 9 -11 cm 160 - 175 cm 32 - 37 14,5 - 16,0 s 15,0 - 13,1 s
4 body 12 - 14 cm 176 - 187 cm 38 - 44 16,1 – 17,4 s 13,0 - 11,0 s
5 bodů Nad 14 cm Nad 187 cm Nad 44 Nad 17,4 s Pod 11,0 s

Popis testů

Hloubka předklonu v sedu

Hodnocení pohyblivosti páteře a kyčelního kloubu a svalové pružnosti bedrokyčlostehenních flexorů.

test01

Popis testu:

Testovaný provádí předklon v sedu, chodidla má zapřené o lavici a natažené ruce se dotýkají horní hrany lavice. Prsty posouvá horizontálně umístěné pravítko po stupnici. Předklon vykonává pomalu, plynule a bez pokrčení nohou v kolenou. Hodnotí se lepší výsledek ze dvou pokusů.


Skok do dálky z místa

Hodnocení výbušné-explozivní síly dolních končetin spolu s koordinací.

test02

Popis testu:

Testovaný ze stoje mírně rozkročného provádí skok do dálky z místa odrazem snožmo, snaží se doskočit co nejdále a po doskoku zaujmout vzpřímený postoj. Test se vykonává dvakrát a započítává se lepší výsledek.


Leh-sed opakovaně (60s)

Hodnocení vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů.

test03

Popis testu:

Testovaný se snaží vykonat maximální počet správně provedených lehů-sedů v průběhu 60 sekund (ruce jsou spojeny za hlavou, kolena pokrčená a nohy fixované, při sedu se lokty dotýká kolen).


Výdrž ve shybu

Hodnocení staticko silové vytrvalostní schopnosti paží a pletence ramenního.

test04

Popis testu:

Udržení polohy ve shybu nadhmatem na doskočné hrazdě co nejdéle. Měří se čas výdrže ve shybu ve správnou testovací poloze, kdy brada je nad žerdí. Test končí, jakmile oči testovaného klesnou pod úroveň hrazdy.


Člunkový běh 4x10 metrů

Hodnocení běžecké rychlosti se změnami směru.

test0ř

Popis testu:

Testovaný opakovaně přeběhne vymezenou vzdálenost v co nejkratším čase. Hodnotí se čas potřebný na vykonání čtyř 10 m úseků. Čáry označující úsek 10 m musí testovaný při běhu překročit oběma chodidly. Test se provádí jedenkrát.Zdroj-výběr motorických testů:
BROWN, J. 2001. Sports talent. Champaign, IL: Human Kinetics, 2001.
ŠIMONEK, J. 2012. Testy pohybových schopností. Nitra: Dominant Nitra,2012.

Použité obrázky:
EUROFIT: European Test of Physical Fitness, 1998. Rome: Council of Europe, Committee for the Development of Sport, 1988.

Konzultace výběru motorických testů:
PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica

Kontakt

Tréninky karate probíhají pod vedením trenérky Mgr. Dominiky Hýskové

Mgr. Dominika Hýsková

3. DAN Černý pás v karate

TOP 4 trenér mládeže
v anketě Díky Trenére
Díky Trenére

Předseda klubu TJ Karate České Budějovice

Bývalý člen katedry tělesné výchovy a sportu JČU v ČB

Mgr. Dominika Hýsková
Partneři projektu

ZŠ Emy Destinové 46, České Budějovice
Logo TJ Karate České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Český svaz karate
Jihočeský svaz karate