Sportovní třída karate
v Českých Budějovicích


Základní škola Emy Destinové 46,
České Budějovice
otevírá od září 2021
6. ročník třídy
s rozšířeným sportovním
zaměřením na karate

Vzhledem k problému spojeného s moderním životním stylem je stále komplikovanější udržet a kvalitně připravovat děti pro sport a v důsledku toho se počet sportujících dětí v ČR snižuje.

Hlavním cílem projektu sportovní třídy karate je vytvořit vhodné prostředí pro mladé a nadějné sportovce. Začleněním tréninků do školní výuky pak minimalizovat dopad dnešního životního stylu na rozvoj dítěte a nadále podporovat jeho kladný vztah ke sportu. Díky zajištění tréninků do doby školní výuky snížit organizační zátěž na rodiče, kteří chtějí udržet setrvalý vztah jejich dětí k pohybové aktivitě.

Projekt sportovní třídy karate při ZŠ E. Destinové je podporován Statutárním městem České BudějoviceČeským svazem karate. Jihočeský kraj se významnou měrou podílí na členské základně Českého svazu karate a přímo v Českých Budějovicích sídlí dva největší a výsledkově nejvýznamnější kluby karate v České republice, trénuje zde řada úspěšných reprezentantů ČR.

Karate jako olympijský sport vyžaduje cílenou a systémově propojenou přípravu závodníků již od dětského věku a vznik sportovní třídy karate je pozitivním propojujícím článkem se sportovní přípravou na Gymnázium Česká v Českých Budějovicích a krajského centra mládeže Jihočeského svazu karate.

Zápis a přestup do 6. ročníku sportovní třídy karate

Krok 1

Stáhněte a vyplňte přihlášku k zápisu do sportovní třídy. Součástí přihlášky je příloha se slovním hodnocením žáka od jeho třídního učitele a trenéra klubu, ve kterém trénuje karate.
Termín pro podání přihlášky je
od 22. února do 3. dubna 2021.

Krok 2

Úspěšné splnění talentových zkoušek. Na základě řádně podané přihlášky. Pozvánku k talentovým zkouškám bude klub TJ Karate České Budějovice rozesílat jak elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, tak písemně na korespondenční adresu.
Součástí přihlášky je úplné znění a hodnotící kritéria talentové zkoušky.

Krok 3

Vyhodnocení talentových zkoušek a podání žádosti o přestup na základní školu Emy Destinové 46.
Vyhodnocení proběhne písemnou formou do 23. dubna 2021.
O úspěšném splnění rozhoduje pořadí sestavené na základě celkového bodového zisku z talentových zkoušek. Kapacita třídy je 12 dětí. Talentové zkoušky tak úspěšně splní prvních 12 uchazečů.
Nevyužijí-li všichni uchazeči, kteří splnili, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří se odvolají na základě zamítnutí z kapacitních důvodů.

Rozšířená výuka sportu a karate
na základní škole

5 hodin
tělesné výchovy týdně.

Kontakt

Tréninky karate probíhají pod vedením trenérky Mgr. Dominiky Hýskové

Mgr. Dominika Hýsková

3. DAN Černý pás v karate

TOP 4 trenér mládeže
v anketě Díky Trenére
Díky Trenére

Předseda klubu TJ Karate České Budějovice

Bývalý člen katedry tělesné výchovy a sportu JČU v ČB

Mgr. Dominika Hýsková
Partneři projektu

ZŠ Emy Destinové 46, České Budějovice
Logo TJ Karate České Budějovice
Statutární město České Budějovice
Český svaz karate
Jihočeský svaz karate